SMART SOLUTIONSGEO5 Software

Industry-leading software for geotechnical engineers and geologists since 1989.

Програмне забезпечення GEO5

GEO5 – це програмний пакет для ефективного вирішення геотехнічних завдань на основі традиційних аналітичних методів, та методу скінченних елементів.

GEO5 складається з окремих програм з єдиним користувальницьким інтерфейсом, який є простим у користуванні і не вимагає ніякої спеціальної підготовки.
Завдяки особливій структурі, окремі програми є надзвичайно інтуїтивними.

Геотехнічні стандарти
Програми дозволяють перевірити конструкцію згідно
Eurocodes EN 1997, включаючи національні додатки
Коефіцієнт навантаження та опору США ( LRFD )
Китайські GB Standards
Теорія факторів безпеки ( ASD )
Теорія граничних станів ( LSD )

Стандарти на бетон і сталь
Стандарти матеріалів є невід’ємною частиною програм, наприклад, під час перевірки несучої здатності спроектованої конструкції. Впроваджено понад 15 нормативів матеріалів .
Крім бетонних і сталевих конструкцій, також можна перевіряти конструкції з інших матеріалів: деревина, кладка, композит тощо.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Геотехнічні
рішення

Розрахунок стійкості
Перевірка стійкості укосів, скельних стін та укріплених насипів.

Проектування огороджувальних конструкцій

Проектування та перевірка підпірних конструкцій, стін у ґрунті та пальових стін.

Проектування підпірних стін
Проектування гравітаційних (масивних), консольних та збірних підпірних стін.

Фундаменти мілкого закладання

Несуча здатність та осідання стрічкових фундаментів, та фундаментних плит.

Пальові фундаменти

Несуча здатність, осідання паль та пальових кущів.

Розрахунок осідання
Аналіз осідання фундаментів та консолідації ґрунту.

Тунелі та шахти
Розрахунок тунелів, підземних виробок та вертикальних шахт.

Геологічне моделювання
Моделювання рельєфу та масивів ґрунту за даними геологічних вишукувань.

Інженерно-геологічні вишукування
Дані дослідження майданчика, звітність та геологічні розрізи.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Розрахунок стійкості

Рішення
– Розрахунок стійкості ґрунтових укосів
– Стійкість скельних укосів
– Стійкість укосів у насипах
– Розрахунок МКЕ

Розрахунок стійкості ґрунтових укосів
У програмі Стійкість укосу може бути аналітично вирішена задача розрахунку стійкості схилу або укосу, з ґрунтами або скельними породами встановленого генезису. Програма Стійкість укосу може виявити найгірше положення круглоциліндричної або полігональної поверхні ковзання, вирішити задачу при різних сценаріях розташування ґрунтових вод, при цьому врахувати стабілізуючі елементи, такі як ґрунтові анкери, нагелі, геосинтетичні матеріали та/або палі.
Стабілізуючі палі можуть бути перевірені за деформаціями та несучою здатністю в програмі Стабілізуюча паля.

Стійкість скельних укосів
Програма Скeльний укіс вирішує задачу розрахунку стійкості скельних укосів при їх ковзанні по плоскій або полігональній поверхні. Існує можливість проаналізувати стійкість клину породи з використанням стереографічних поверхонь Ламберта.

Стійкість укосів у насипах
Укоси, посилені геосинтетикою, можуть бути запроектовані в програмі Армовані насипи. Додатково до розрахунку стійкості ця програма може виконати необхідні перевірки, такі як перевірка внутрішньої стійкості, перевірка на зміщення по геоармуванню, на перекидання, на зсув і перевірка несучої здатності ґрунту в основі.

Програма Нагельне кріплення розроблена для розрахунку укосів, закріплених нагелями та торкретбетоном або сталевою сіткою. Крім перевірки загальної стійкості, може бути виконана перевірка внутрішньої стійкості нагелів та підібрані розміри покриття з армованого бетону або зі сталевої сітки.

Розрахунок МКЕ

Ґрунтові води можуть бути розглянуті за допомогою модуля з розширеними можливостями Стійкість укосу-Фільтрація, що використовує чисельне моделювання для аналізу просочування та фільтрації води. Можуть бути розглянуті як течія, що встановилася, так і течія води що не встановилася.

Стійкість укосу загалом також може бути розрахована у програмі чисельного моделювання МСЕ . Програма використовує покрокове зменшення параметрів зсувної міцності Мора-Кулона (ϕ, c), яке може бути запущене на будь-якому етапі будівництва. Якщо потрібен чисельний аналіз фільтрації води, то розрахунок може бути виконаний за допомогою додаткового модуля МСЕ – Фільтрація.

Проектування огороджувальних конструкцій

Рішення
– Перевірка конструкцій котлованів
– Проектування огороджувальних конструкцій
– Розрахунки МКЕ

Перевірка конструкцій котлованів
У програмі Огородження котлованів – Аналіз представлений детальний розрахунок огороджувальних конструкцій, під тиском ґрунту в залежності від деформацій. У програмі перевіряється несуча здатність огорож, внутрішня стійкість анкерних систем, здатність окремих анкерів, що несе, гідравлічний аналіз при пученні і водовідведенні, а також вертикальна несуча здатність.

Загальна стійкість конструкції аналізується у програмі Стійкість укосу Усі необхідні цього дані автоматично переносяться між цими програмами.
Тиск ґрунту, що діє в цілому на конструкцію, надалі може бути проаналізовано у програмі Тиск ґрунту .


Проектування огороджувальних конструкцій

Початковий розрахунок огороджувальної конструкції може бути зроблений у програмі Огородження котлованів-Проект. Основні результати, отримані в цій програмі, це мінімальна необхідна глибина занурення конструкції в ґрунт, попередні значення внутрішніх зусиль та зусиль в анкерах.
Конструкція може зазнавати впливу активного тиску, збільшеного активного тиску або тиску спокою.
Розрахунки методом скінченних елементів
Чисельний аналіз складних виїмок, часто поєднаних з іншими структурами, можна виконати в програмі МСЕ. Можливе моделювання всіх типів перерізів, анкерів, балок і т.д. Перевагою є можливість використання різних нелінійних моделей матеріалів для конкретних типів ґрунтів: наприклад модель cam-clay або гіперпластична глина.

Проектування підпірних стін

Рішення
– Монолітні підпірні стіни
– Збірні підпірні стіни
– Армовані ґрунтові стіни

Монолітні підпірні стіни
У програмі Гравітаційні (Масивні) стіни можуть бути розраховані масивні стіни з бетону або каменю. Користувач має можливість задавати потрібний поперечний переріз. Армована бетонна кутова стіна може бути розрахована у програмі Кутникова стіна. Підвалини мостів з різними варіантами крил можуть бути розраховані у програмі Устій.

Усі програми для розрахунку підпірних стін легко підключаються до інших програм. Загальна стійкість розраховується у програмі Стійкість укосу несуча здатність ґрунту основи може бути розглянута у програмах окремо для фундаментів дрібного закладання або глибокого закладання. Усі необхідні дані автоматично переносяться між програмами.

Збірні підпірні стіни
Збірні підпірні стіни зводяться із різних блоків. Це габіонні стіни, які можуть бути запроектовані у програмі Габіон. Програма Збірна стіна використовується для проектування стін, які складаються із блоків, виготовлених у заводських умовах. З блоками системи Redi-Rock Inc. працює спеціальна програма Стіна Redi-Rock. Кожна з цих програм передбачає врахування анкерування блоків за допомогою геосіток.
Програма Мурована стіна розроблена для розрахунку кам’яного мурування на бетонному фундаменті.

Армовані ґрунтові стіни
В окремих випадках підпірні стіни зводяться з посиленого ґрунту та можуть бути розраховані у двох програмах. Програма Армовані насипи розглядає ґрунт, посилений геосинтетикою, у той час як програма Нагельне кріплення працює з розрахунком нагелів та торкретбетону та/або сталевої сітки.

Загалом вплив тиску ґрунту на конструкцію може бути розглянуто в програмі Тиск ґрунту.

Фундаменти мілкого закладання

Рішення
– Окремі фундаменти
– Плити та фундаментні мати
– Стрічкові фундаменти

Окремі фундаменти
Найпоширеніший тип фундаментів дрібного закладення – це окремі фундаменти. Різні варіанти можуть бути запроектовані в програмах Окремі фундаменти та Окремі фундаменти CPT.
Програма Окремі фундаменти використовує характеристики міцності Мора-Кулона (ϕ, c) для визначення несучої здатності ґрунту основи, тоді як програма Окремі фундаменти CPT визначає несучу здатність, спираючись безпосередньо на результати польових випробувань. На додаток до статичного зондування (CPT), програма працює з даними динамічного зондування пробовідбірником (SPT) або випробування пресіометром (PMT).
В обох програмах можна обчислювати осідання, проектувати армування залізобетонного фундаменту.

Плити та фундаментні мати
Програма Плита створена для проектування плит перекриття та фундаментних плит. Програма визначає деформації, внутрішні зусилля та армування типів плит, використовуючи метод скінчених елементів (МСЕ). Плити можуть мати різні типи спирання, наприклад, палі або пружна основа. Програма може виконувати розрахунок плити перекриття.

Стрічкові фундаменти
У разі нерівномірного навантаження опор; тобто під колонами ми рекомендуємо використовувати програму Балка , яка дозволяє визначити внутрішні сили в балці, розміщеній на пружній основі.

Пальові фундаменти

Рішення

 

 • Розрахунок одиночної палі
 • Розрахунок куща паль
 • Розрахунок мікропаль

Розрахунок одиночної палі

Програма Палі використовується для обчислення вертикальної та горизонтальної несучої здатності одиночної палі. Розрахунок може бути виконаний декількома аналітичними методами та чисельним методом пружини, що враховує реакцію ґрунту. У програмі використовується крива залежності деформації від навантаження, за якою може бути визначений осад палі. У програмі можна проектувати робочу поздовжню та поперечну арматуру для залізобетонних паль. Також можна перевірити несучу здатність дерев’яних та металевих паль.

Крім того, у програмі Паля CPT вертикальна несуча здатність та осідання палі може бути визначена безпосередньо за результатами польових випробувань зондуванням (CPT, SPT).

 

Розрахунок куща паль

Групи паль або мікропаль, об’єднані жорсткою плитою, можуть бути розраховані в програмі Пальові кущі. Розрахунок може бути представлений аналітично для зв’язаних та незв’язаних ґрунтів, а також чисельно для методу пружини. У методі пружини несуча здатність окремої палі може бути перевірена у програмі Палі або Мікропаля. Дані в обидві програми переносяться автоматично.

Палевий кущ може бути розрахований у програмі Паля СРТ безпосередньо на підставі польових випробувань.

Розрахунок мікропаль

Програма Мікропаля розроблена для проектування мікропаль, навантажених нормальними силами та моментами. Вона визначає вертикальну здатність стрижня і кореня палі. Програма також виконує перевірку на вигин та дозволяє враховувати наслідки корозії.

Розрахунок осідання

Рішення

 • Осідання фундаменту
 • Осідання поверхні рельєфу
 • Осідання за огороджувальною конструкцією
 • Осідання над тунелем

 

Осідання фундаменту

Осідання конструкцій фундаментів може бути розраховане в рамках спеціалізованих програм в окремому вікні, розглядається осідання для фундаментів мілкого закладання та пальових.

Осідання поверхні рельєфу

Розрахунок осідання несучого шару, наприклад, під насипом або навантаженням, може бути виконаний аналітично в програмі Осідання. Також у цій програмі може бути представлений розрахунок консолідації у 1D.

Для більш складних завдань осідання може бути розраховане в програмі чисельного моделювання МСЕ, де може бути задане будь-яке навантаження, в тому числі і циклічне. З модулем МСЕ – Консолідація можна чисельним методом розрахувати консолідацію з вертикальним та горизонтальним дренуванням.

Осідання за огороджувальною конструкцією

За деформацією огороджувальної конструкції у бік котловану слідує осаду ґрунту за огорожею. Цей розрахунок представлений у програмі Огородження котлованів-Аналіз.

Осідання над тунелем

Розрахунок точно заданої виробки може бути виконаний у програмі Виробка, включаючи облік ефекту осідання будівель, розташованих у зоні розкривних порід. Просідання виробки може бути також проаналізовано чисельним методом у програмі МСЕ, яка є основною програмою для розрахунку тунелів.

Тунелі та шахти

Рішення

 • Проектування тунелів та колекторів
 • Методи послідовної виїмки ґрунту
 • Проектування шахт

 

Проектування тунелів та колекторів

Програма МСЕ, яка дозволяє вирішувати будь-яке геотехнічне завдання методом скінченних елементів. Програма включає багато лінійних та нелінійних матеріальних моделей, покращений генератор сітки, опцію простого моделювання балок та контактних елементів. Обшивка тунелю може бути виконана у вигляді балок та/або поверхневих елементів.

Методи послідовної виїмки ґрунту

Модуль МСЕ – Тунель передбачає спеціальні опції для моделювання тунелів, які зводяться Методом Послідовної Екскавації ґрунту (SEM) або Новоавстрійським методом (NATM). Опції дозволяють врахувати поступове збільшення міцності первинної обшивки, оскільки відбувається старіння торкретбетону або поступово знижується взаємодія з навколишнім масивом (лямбда-метод).

Вплив землетрусу на підземні конструкції може бути визначений у ході повного динамічного аналізу в модулі МКЕ-Землетрус .
Ефект від виїмки ґрунту на навколишню забудову може бути визначений аналітично у програмі 
Виробка .
Додатково до форми просідання над виїмкою можна скласти прогноз руйнувань, конструкцій які розташовані зверху, що виникають через нерівномірні осади.

 

Проектування шахт

Розрахунок навантажень на круглі в плані шахти може бути виконаний у програмі Шахта. Програма визначає просторовий тиск ґрунту та визначає внутрішні зусилля на кожному рівні

Геологічне моделювання

Рішення

 • Створення 3D-моделей ґрунту
 • Експорт даних у програми GEO5 та BIM – інтеграція
 • Моделювання земляних робіт

 

Створення 3D-моделей ґрунту

Основна програма для створення 3D-моделей масиву ґрунту це програма Стратиграфія.

Послідовність моделювання відповідає роботі геолога:

 • Введення даних – свердловини, рівень ґрунтових вод, зондування CPT, SPT тощо.
 • Інтерпретація введених даних та створення профілів ґрунту
 • Створення 2D-розрізів як у CAD-програмах
 • Автоматичне створення 3D-моделі, відповідно до заданих розрізів

Усі введені дані можуть бути використані у створенні геологічного звіту.

 

Експорт даних у програми GEO5 та BIM – інтеграція

3D-модель може бути використана як набір вихідних даних, що використовуються всіма іншими програмами GEO5 – профілі ґрунту в довільних координатах можуть бути скопійовані в 1D-програми, тобто. у програми для фундаментів дрібного чи глибокого закладання; повністю розріз може бути перенесений на 2D-програми, для розрахунку стійкості. Усі введені дані можна роздрукувати у геологічному звіті.

Вся модель може бути експортована до інших програм у різних форматах; наприклад, IFC, DWG, DXF, LandXML, а потім використана у BIM-моделюванні.

Моделювання земляних робіт

 

Використовуючи модуль Стратиграфія – Земляні роботи можна вносити різні модифікації в готову 3D-модель, наприклад – викопати котлован під фундамент, відсипати насип чи моделювати лінійну, чи плоску конструкцію. На кожному етапі будівництва можна розраховувати обсяг зворотного засипання та виїмки ґрунту, або аналізувати зміну об’єму води над землею.

Інженерно-геологічні вишукування

Рішення

 • Збір даних
 • Геологічні першоджерела
 • Геологічний звіт
 • Геологічні розрізи

 

Збір даних

 

GEO5 Data Collector – це мобільний додаток, який використовується для збору даних у польових умовах або в лабораторії, він працює як з мобільними телефонами, так і з планшетами. Програма використовує стратиграфічні шаблони та дозволяє вводити дані в польових умовах, використовуючи карти та GPS, а також додавати фотографії, відео або аудіозаписи. Потім мобільний додаток та програма Стратиграфія можуть обмінюватися цими даними. Програма доступна в Google Play і в App Store .

Модуль Хмара точок дозволяє вводити та обробляти хмари точок (до 100 мільйонів точок) та експортувати їх до програми Стратиграфія. Прості інструменти редагування для видалення будівель та рослинності, зміни водних поверхонь та зменшення кількості точок.

 

Геологічні першоджерела

Програма Стратиграфія дозволяє отримувати з відкритих джерел картографічну інформацію та дані буріння свердловин. Результати конкретних геологічних досліджень заносяться до програми. Можуть бути запроваджені дані польових випробувань, тобто. свердловини, свердловини, статичне зондування CPT, SPT, випробування пресіометром, дилатометром і т.д. Дані можуть бути введені безпосередньо до програми або імпортовані у багатьох форматах.

Геологічний звіт

За введеними даними, може бути роздрукований або експортований докладний геологічний звіт.

Модуль Стратиграфія – таблиці дозволяє створювати набір шаблонів для всіх типів випробувань. Вся система введення даних визначається користувачем, користувач сам вибирає, які дані вводяться і як, а також як вони будуть роздруковані.

Геологічні розрізи

Модуль Стратиграфія – Розрізи додає спеціальну опцію для друку та експорту геологічних розрізів. Створення розрізів схоже на побудову в CAD програмах, але значно простіше завдяки генерації безпосередньо з 3D-моделі.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
НАШІ МІСЦЯДе нас знайти?
https://www.bimsolutions.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
БУДЕМО НА ЗВ'ЯЗКУСоціальні мережі
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
НАШІ МІСЦЯДе нас знайти?
https://www.bimsolutions.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
БУДЕМО НА ЗВ'ЯЗКУСоціальні посилання