Програмне забезпечення GEO5

GEO5 – це програмний пакет для ефективного вирішення геотехнічних завдань на основі традиційних аналітичних методів, та методу скінченних елементів.
GEO5 складається з окремих програм з єдиним користувальницьким інтерфейсом, який є простим у користуванні і не вимагає ніякої спеціальної підготовки.
Завдяки особливій структурі, окремі програми є надзвичайно інтуїтивними.

Для геотехнічних проблем
GEO5 вирішує більшість геотехнічних завдань, починаючи від самих основних (перевірка фундаменту, стін, стабільність схилу) до вузькоспеціалізованих (аналіз тунелів, шкода від тунелів для будівель, стабільність гірських порід). Вам залишається лише вибрати те, що вам потрібно.
Окремі програми мають схожий користувальницький інтерфейс і є взаємопов’язаними, тому ними легко користуватися.
Аналіз стабільності
GEO5 складається з декількох програм, які призначені для аналізу схилів ґрунту та гірських порід, дамб, заново споруджених насипів і для перевірки загальної стабільності підпірних стін.
Основна програма для аналізу стабільності – Slope Stability. Вона дозволяє аналізувати та проектувати стабільність схилу для круглих чи багатокутних поверхонь та автоматичну оптимізацію ковзання поверхні. Ця програма взаємодіє з усіма програмами по здійсненню аналізу Excavation Designs і Retaining Wall Designs. Є можливим створення анкерів, геоармування, додаткових навантажень та моделювання впливу землетрусу.
Програма MSE Wall призначена для аналізу підпірних стінок з армованого ґрунту (MSE). Програма має велику базу даних геоармування від різних компаній.
Програма Nailed Slope – для аналізу анкерованих схилів.
Програма Rock Stability розроблена для аналізу стійкості схилу гірської породи до таких прогнозованих ситуацій, як плоскі або багатокутні поверхневі ковзання або клини гірських порід.
Програма Anti-Slide Pile використовується для проектування зміщень стабілізуючих паль стінок схилу або факторів безпеки схилу.
Усі проблеми стабільності також можуть бути вирішені, використовуючи метод скінченних елементів (метод редукції fi, c) (fi,c reduction method) у програмі FEM. Рівень ґрунтових вод розраховується у програмі FEM – Water Flow з подальшою інтеграцією результатів у програми Slope Stability або FEM для аналізу стабільності.
Проектування котлованів
GEO5 дозволяє проектувати та аналізувати структуру багатьох типів вертикальних конструкцій. Підпірні стіни можуть бути закріпленими, опертими або не закріпленими, можна здійснити розрахунок підпірної стіни на палях.

Програма Sheeting Check ПЗ GEO5 використовується для вдосконаленого проектування анкерованих або жорстких підпірних стін. Вона дозволяє користувачеві проектувати реальне функціонування структури, використовуючи етапи будівництва, розрахувати деформації та впливи на конструкцію, розрахувати внутрішню стабільність анкера або розрахувати перерізи елементів зі сталі, залізобетону або деревини та несучої здатності анкерів.

Стіни і габіони
ПЗ GEO5 складається з різних програм, призначених для проектування підпірних стін і структур. Кожна програма при здійсненні аналізу конструкції враховує геотехнічні аспекти, а також результати перевірки матеріалу стін
Комплексний аналіз стабільності всіх типів підпірних стін може бути виконаний безпосередньо за допомогою програми Slope Stability, фундаменти можна проаналізувати за допомогою програм Spread Footing або Pile.
Програма MSE Wall використовується для аналізу сегментних підпірних стінок, зміцнених геоармуванням. Вона містить велику базу даних про продукцію для армування від різних компаній.
Програма Nailed Slope – для аналізу анкерованих схилів.
Програма Abutment розроблена для перевірки опор мостів, включаючи підпірні стінки. Додаткова програма Earth Pressures дозволяє перевіряти навантаження тиску ґрунту на основну структуру.
Фундаменти мілкого закладання
GEO5 містить програми, призначені для проектування прямокутних або круглих окремих фундаментів, стрічкових фундаментів або фундаментних плит довільної форми. Програмне забезпечення не лише дозволяє перевірити несучу здатність та просідання, але й армування залізобетонної конструкції.
Програма Spread Footing ПЗ GEO5 призначена для проектування окремих та стрічкових фундаментів. Цей модуль дозволяє розрахувати несучу здатність фундаментів у дренованому та недренованому ґрунті а також в скелястому підґрунті. Програма також здійснює розрахунок просідання та зміщення фундаменту і дозволяє проектувати армування фундаменту.
Програма Slab ПЗ GEO5 розроблена для аналізу площинних фундаментів в змінному підґрунті. Програма використовує модель Вінклера-Пастернака і може розраховувати константи C1 і C2, в залежності від зміни властивостей ґрунту – можуть бути спроектовані бурові палі.
Внутрішні сили та деформації стрічкових фундаментів можуть бути розраховані за допомогою програми GEO5 Beam. Програма дозволяє розрахувати значення C1, C2 відповідно до введеного профілю ґрунту.
Також, можна перевірити певні проблеми (наприклад, центральну силу), використовуючи метод скінченних елементів в програмі FEM ПЗ GEO5, використовуючи осьову симетрію.
Фундаменти глибокого закладання
GEO5 містить декілька програм, призначених для проектування та аналізу пальових фундаментів. Необхідно підібрати належну програму, приймаючи до уваги тип конструкції та можливі результати геотехнічних вишукувань.
Програма Pile призначена для перевірки вертикальної несучої здатності стиснутої або розтягнутої палі, просідання палі і горизонтальної несучої здатності окремої палі. Вона також дозволяє проектувати та перевіряти армування палі.
Програма Pile CPT призначена для перевірки несучої здатності та просідання однієї палі або групи паль на основі тесту на статичне зондування (CPT).
Програма Pile Group призначена для випробування групи паль з жорсткою площиною фундаменту за допомогою методу скінченних елементів або аналітичного рішення.
Програма Micropile перевіряє трубчасті мікропалі (виготовлені зі сталевих трубок). При аналізі несучої здатності мікропаль перевіряються частини основи та перерізи мікропаль.
Деякі проблеми (наприклад, однієї палі) можуть бути вирішені методом скінченних елементів у програмі FEM, використовуючи осьову симетрію.
Аналіз просідань
Незважаючи на те, що ПЗ GEO5 має спеціалізовані програми для аналізу просідання та консолідації, аналіз просідання споруд може бути здійснений у всіх програмах аналізу фундаменту.
Програма Settlement розроблена для аналізу просідання рельєфу через додаткове навантаження або під зведеним насипом. Це також дозволяє проводити розрахунки консолідації з використанням типових аналітичних методів (Terzhagi).
Також є можливим аналіз просідання за допомогою методу скінченних елементів у програмі FEM. Тоді модуль FEM – Consolidation дозволяє проводити розрахунки просідання в часі.
Просідання та зміщення фундаментів стаканного типу аналізуються в програмі Spread Footing. Також у програмі Spread Footing CPT можна розрахувати просідання, спричинене статичним зондуванням.
Існує можливість розрахувати просідання або криву просідання паль в залежності навантаження в програмах Pile, Pile CPT і Pile Group.
Програма Ground Loss розроблена для аналізу ризику просідання рельєфу і споруди над сконструйованим тунелем.
Тунелі і шахти
GEO5 може успішно використовуватися не тільки для аналізу тунелів. Також можна розраховувати вплив тунельних конструкцій на прилеглі споруди.
Тунелі проектуються з використанням методу скінченних елементів у програмі FEM. Розширений модуль FEM-Tunnel також має такі функції:
• Розробка геометричної моделі армування в окремому препроцесорі
• Використання коефіцієнту релаксації при моделюванні 3D-поведінки структури під час прокладання тунелю
• Вхідні дані температурних навантажень
• Значення набухання ґрунту
• Значення усадки футерування.
Програма Ground Loss призначена для аналізу ризику просідання рельєфу і споруди над сконструйованим тунелем.
Програма Shaft розроблена для розрахунку навантажень та напруження у циркулярних, вертикальних шахтах.
Стратиграфія
GEO5 дозволяє створити цифрову модель рельєфу з шарами геологічних польових випробувань (геодезичні вимірювання, свердловини, SPT (стандартне випробування на проникнення), CPT (випробування на статичне зондування), DTM (випробування на плоскому дилатометрі) та інші польові випробування), що істотно спрощує працю проектувальника та коригує остаточний прогноз функціонування конструкції.
Програма розробки рельєфу дозволяє створити цифрову модель рельєфу та шари ґрунту з введених або імпортованих точок, свердловин. В результаті програма створює зручну 3D-графічну візуалізацію шарів. Програма також має прості визначення котлованів та насипів для розрахунку об’єму ґрунту.
Програма розробки рельєфу також може ефективно генерувати дані для інших програм ПЗ GEO5 (Slope Stability, Settlement, FEM і Beam).

Польові випробування
GEO5 готує структурний аналіз безпосередньо з даних польових випробувань (SPT, CPT, DMT, PMT).
Основними вхідними даними для геотехнічних програм є параметри ґрунту. Їх визначення повинно базуватися на результатах геологічного вишукування або лабораторних тестах. Однак програмне забезпечення GEO5 має програми, які дозволяють безпосереднє імпортування результатів польових випробувань (CPT або статичного зондування, DTM – тест плоским дилатометром, PMT – тест пресіометром, SPT – стандартний тест на проникнення).
Програма Pile CPT дозволяє аналізувати допустиме навантаження та просідання паль на основі СРТ (тесту статичного зондування).
Програма Spread Footing CPT дозволяє аналізувати допустиме навантаження та просідання фундаментів стаканного типу на основі CPT, SPT та DMT (CPT або статичного зондування, DTM – тест плоским дилатометром).
Програма Micropile дозволяє розрахувати модуль реакції підґрунтя на основі PMT і SPT (PMT – тест пресіометром, SPT – стандартний тест на проникнення).
Програма Sheeting Check дозволяє розрахувати модуль реакції підґрунтя на основі ПМТ (PMT – тест пресіометром).
Методическое пособие.