Idea StatiCa в Україні-можливості збільшення ефективності в умовах обмежених ресурсів.

Коли ми тільки почали надавати безкоштовні ліцензії Idea StatiCa, ми усвідомлювали реалії використання нашої програми для українських проектів. Але перші ж відгуки від українських інженерів, які користувалися нашою програмою, нас приємно вразили. Idea StatiCa показала свою ефективність при прийнятті оптимальних рішень в нинішніх умовах обмежених ресурсів.

Нижче ми наводимо відгук, який підтверджує, що  Idea StatiCа є життєво необхідною програмою для українських проектів.  Далі мовою автора.

Уманський Сергій.

Інженер-проектувальник, власник ППВП «КАРКАС».

У період початку бойових дій в Україні перед підприємством було поставлено завдання з проектування та будівництва об’єкта логістики в Хмельницькому регіоні.
Під будівництво виділена сформована земельна ділянка «неправильної» форми, в якій необхідно було «вписати» контури будівлі.

Статичні розрахунки проведені за допомогою SCAD Office.

Перевірка перерізів сталевих елементів каркаса виконана на найбільш невигідній комбінації навантаження. Пояси та розкоси ферми спочатку були запроектовані зі сталевих профільованих квадратних труб з товщиною стінок 5 мм (ГОСТ 30245-2003). Але виходячи з ситуації, яку спричинили бойові дії на території України, асортимент металопрокату був обмежений. Фактично був закуплений профільований прокат з товщиною стінки 4,0 мм та з межею текучості fy =375 МПа. Виходячи з матеріалу, який вдалося закупити, був виконаний скорегований статичний розрахунок. Результати розрахунку відображені на фрагменті «фактор сталь»

Коефіцієнти використання склали: верхній пояс – 0,331, опорний розкіс – 0,566, розтягнутий розкіс – 0,324

Розрахунок вузла ферми в програмі «Комета 2», виявив недостатність несучої здатності. Коефіцієнт використання -1,234. Звіт розрахунку.

         

При виконанні розрахунку, того ж самого вузла ферми за допомогою Idea StatiCa, також були виявлені перевищення пластичних деформацій та еквівалентних напружень.

           

Виникла гостра необхідність посилення вузлів, використовуючи наявний металопрокат та в стислі строки. Для перевірки несучої здатності посиленого вузла була використана Idea StatiCа . В якості посилюючих елементів використовуються обрізки профільних труб. Результати розрахунку посиленого вузла приведені нижче.

         

 

Відповідно до внесених змін до проекту , було побудовано споруду, яка відображена на фото

На прикладі розрахунку доволі простого вузла ферми наявно продемонстровано можливості Idea StatiCа . Хочеться відзначити, що особливої актуальності Idea StatiCa набуває при реконструкції об’єктів промислового призначення, при відновленні пошкоджених споруд, коли вузли потребують підсилення та перетворюються на нетипові, що потребують індивідуального виконання.

Прискіпливої ​​уваги потребує перевірка несучої здатності вузлів при зміні металопрокату, при цьому слід акцентувати увагу на тому, що зміна профілів фактично приводить до появи ексцентриситетів у вузах. Але й у цьому випадку Idea StatiCa вирішує цю інженерну задачу. Таким чином, Idea StatiCa застерігає інженерів від помилок, наглядно демонструючи «слабкі» місця конструкції.

Можна впевнено сказати, що для практикуючих інженерів Idea StatiCа – потужний інструмент, який гармонічно співпрацює з іншими програмними комплексами.

З вдячністю та з повагою до команди BIM Solutions Україна, офіційних представників Idea StatiCа в Україні, які надали можливість безкоштовно отримати ліцензію Idea StatiCа.

 

Digital Twins – рушійна сила цифрової трансформації

Цифрові двійники для управління інженерно-будівельними проектами та віртуальними активами за допомогою рішень CADMATIC.

Цифрові двійники новий рівень в інженерії та будівництві, крок на цю сходинку надає нової якості вашим проектам при зменшені рівня капітальних витрат. Використання цифрових двійників для експлуатації та обслуговування призводить до найвищого рівня продуктивності активів при забезпечені безпеки виробничих процесів із меншими експлуатаційними витратами.

Проекти стають дедалі складнішими через збільшення кількості зацікавлених сторін. Постійне прагнення до ультимативної якості, жорстких графіків і нижчих бюджетів контрастує з обмеженими ресурсами, доступними для управління проектами. EPC компанії повідомляють, що 80% проектів страждають від зайвих витрат та зриву графіків. Іншими словами, ці проекти стають проблемними.

Надзвичайно важливо, щоб рішення базувалися на достовірній і прозорій інформації, та гарантували досягнення цілей, пов’язаних зі збільшенням виробництва, покращенням безпеки та усуненням ризиків. Рішення CADMATIC мінімізують ручну обробку даних протягом усього життєвого циклу інвестиційного проекту.

Цифрові двійники для проектування, будівництва та експлуатації.

У наших цифрових рішеннях-двійниках інформація легко доступна та базується на якісних даних. Якість даних, послідовність і взаємозв’язок, а також максимальна автоматизація обробки даних є ключовими факторами для досягнення більшої ефективності, підвищення продуктивності та прибутковості.

Цифровий двійник вимагає програмної платформи на додаток до апаратних засобів зберігання даних. Він може зберігати та об’єднувати 3D-моделі в різних форматах CAD і ефективно інтегрувати дані з інших систем, таких як PDM, PLM, ERP і MES. Він надає користувачам доступ до всіх цих даних за допомогою новітньої передової технології візуалізації та шляхом отримання необхідних даних на першу вимогу.

Цифровий двійник створюється задовго до того, як буде створено фізичний актив.

В інвестиційному проекті цифровий двійник створюється задовго до того, як фізичний актив починає будуватись. Він закладається на етапі проектування, після чого удосконалюється та використовується на усіх етапах будівництва та експлуатації активу.

 

Під час будівництва цифровий двійник можна використовувати для перевірки можливостей та варіювання технологічних рішень, а також для моделювання та навчання експлуатаційного та обслуговуючого персоналу перед фактичним запуском установки, що виключає перехідні паузи. На етапі експлуатації цифровий двійник гарантує, що дані перевірки та технічного обслуговування можуть бути миттєво візуалізовано разом з іншими даними проекту на єдиному порталі доступу.

Цифровий двійник поєднує інформацію, що зберігається в різних системах: він представляє єдине джерело істини та запобігає накопиченню відокремленої інформації.

eShare – уникайте перевитрат бюджету за допомогою цифрового двійника – ефективно керуйте проектами.

Впровадження цифрового двійника не повинно бути надто складним і дорогим. Платформа CADMATIC eShare надає компаніям гнучкість для поступового впровадження цифрових двійників відповідно до їхніх потреб.

Це ланка між процесами проектування, будівництва та експлуатації. CADMATIC eShare ефективно інтегрує, візуалізує та ділиться інформацією про техніку, дизайн, конструкцію та експлуатацію на веб-порталі. В eShare інформаційна модель проектування використовується як комунікаційний інтерфейс між проектуванням та будівництвом, а пізніше між керівництвом та оперативним персоналом. Це дозволяє всім зацікавленим сторонам отримувати доступ і розуміти дані проекту та забезпечує правильне прийняття рішень.

eShare може використовувати насичені інформацією BIM-моделі з різних джерел і автоматично підключатися до інших систем, таких як управління проектами, послідовність будівництва, запаси матеріалів та технологічні запити.

eShare для проектів EPC.

eShare — це інтегроване міжплатформне рішення для візуалізації усіх даних проектування, тендерів і будівництва. Його можна використовувати для доступу до необхідних даних проекту, включаючи PDM/PLM, закупівлі, аналіз і відстеження будівництва або ERP. Завдяки інтеграції та візуалізації інформації ключові показники проекту можна відстежувати в режимі реального часу.

eShare для власників і операторів.

Share є ідеальною платформою для створення цифрового двійника промислових об’єктів – єдиного вікна для всіх пов’язаних з об’єктами даних. Інтегруйте 3D-модель, інженерні дані, 3D-дані, отримані з лазерного сканування, а також дані про експлуатацію та технічне обслуговування заводу. Знаходьте, візуалізуйте та діліться інформацією про проекти та активи на єдиному, незалежному та легкодоступному веб-порталі.

Додайте свій власний набір властивостей до BIM моделі

Створіть місце спокою та ясності у хаотичному розвитку BIM, який часто є надмірно неузгодженим.

Коли ви додаєте власний набір властивостей до моделі, масиви даних складаються у зрозумілі для вас структури, з якими ви можете задіяти 100% потенціал від використання BIM. Ви повністю розумієте власні властивості та можете легко перевірити їх, щоб довіряти даним внесеним у BIM модель. Це значно полегшує використання моделей користувачам у вашій організації незалежно від їх BIM рівня та забезпечує автоматизацію проекту на основі моделей.

Але це лише початок робочого процесу openBIM, який унікально та повністю підтримується Simplebim. Ви можете реорганізувати та структурувати BIM-дані відповідно до своїх потреб, а також експортувати нові моделі IFC за потреби. Звичайно, ви можете просто експортувати свій власний набір властивостей, а також, наприклад, класифікувати,  групувати  та  розфарбовувати  модель відповідно до різних наборів задач. Не дивно, що додавання власного набору властивостей стало найкращою галузевою практикою оперування моделями IFC.

Додавання набору властивостей

У Simplebim легко додати власний набір властивостей. Насправді немає необхідності додавати набір властивостей взагалі; ви просто додаєте властивість і вказуєте, у який набір властивостей вона записана. Це автоматично додає необхідний набір властивостей у модель. І це не складно. У прикладі нижче показано, як додати властивість до набору властивостей під назвою «MyProperties» і ви можете дізнатися все про додавання властивостей ТУТ .

Заповнення ваших властивостей

Порожні властивості не дуже корисні, тому вам потрібно додати значення до властивостей. У нас є повний перелік  різних можливостей, але ось коротка вибірка.

Копіювання з наявної властивості .

Ви можете скопіювати значення повністю або частину значення (наприклад, «AAA» з «BasicWall:AAA:1234567») або об’єднати кілька властивостей в одну (наприклад, поєднати ім’я простору та номер). Ви можете виконувати операції пошуку та заміни (наприклад, «Mtg.» на «Meeting») і зіставляти значення з різних властивостей в одну нову властивість.

Копіювати з інших структур даних .

Ви можете отримати значення з системи класифікації, утримання, системи, зони, визначення матеріалів, геометричних профілів тощо. Загалом, якщо є десь у моделі, ви можете перетворити їх на просту властивість.

Збагатити отримані дані BIM .

Ви можете додати дані із зовнішніх джерел даних (наприклад, Excel), отримувати дані з даних, які вже є в моделях (наприклад, обчислювати величини з геометрії) або поєднувати ці дані (наприклад, генерувати інформацію про сайт за допомогою тривимірних призм розташування, які ви додаєте до моделі).

Перевірка ваших властивостей 

Перш ніж почати використовувати свої властивості, ви можете перевірити їх. Ви можете перевірити, чи кожна властивість має значення, але ви також можете перевірити списки дозволених значень або шаблонів. У перевірці нечасто є сенс у використанні класу об’єктів IFC. Замість цього ви створюєте групу своїх об’єктів, і перевіряєте об’єкти в цій групі.

 

Якщо, наприклад, усі елементи, виготовлені з бетону, повинні мати клас бетону, тоді ви спочатку створюєте групу, яка містить усі елементи, матеріалом яких є бетон. Потім ви підтверджуєте, що всі ці об’єкти мають конкретний клас. Швидше за все, існує обмежений список дозволених конкретних класів, тому ви також можете перевірити, чи є дійсним значення конкретного класу

Ви можете знайти все про перевірку властивостей  ТУТ

 

Експорт ваших властивостей

Мати власний набір властивостей у моделі – це добре, але це не може бути кінцевою метою робочого процесу openBIM!

Наступним кроком є експорт нової моделі  IFC із Simplebim, що містить ваш набір властивостей. Це знову дуже просто- якщо ваші властивості включено, їх буде експортовано до IFC. Ви отримуєте відповідні та перевірені властивості в IFC, і ви зможете використовувати їх у будь-якій програмі, що підтримує IFC.  Це безперечна перевага openBIM та IFC!

І, нарешті, за потреби ви можете перетворити свої властивості в інші структури даних IFC, такі як класифікації, групи та системи. Ви можете створювати власні класифікації,  перетворюючи властивості на класифікації IFC. Генеруйте групи, системи, зони тощо, навіть  додаючи об’єкти . Однією з популярних можливостей є  розфарбування моделі на основі ваших властивостей, наприклад, завжди використовуйте однакові кольори для різних типів стін або систем ОВК.

Висновок

Тепер, коли ви дізналися, наскільки корисним і легким є додавання власного набору властивостей, ви готові спробувати це самостійно. Не згайте цю можливість спростити свій протокол BIM!

GEO5 2022 – Нове оновлення

Фільтрація ґрунтових вод у модулі «Стійкість схилу»

 

Новий модуль “Стійкість укосів -Фільтрація ґрунтових вод (Slope Stability – Water Flow)” дозволяє визначити поровий тиск у схилі за допомогою аналізу стаціонарного або перехідного режиму просочування підземних вод методом скінченних елементів, можливий на різних стадіях будівництва.

Новий модуль The Slope Stability – Water Flow

Модуль підключається до програми Slope Stability і може бути придбаний окремо без необхідності купувати програму FEM.

Список інших покращень, які ввійшли в останнє оновлення.

Палі – Автоматичний підбір довжини палі
Всі програми – Опціонально версія 64-bit (рекомендована для складних завдань у МКЕ та Стратиграфії)
Огородження котлованів Аналіз та Проект – Ґрунтоцементна стіна
Кутова стіна – Розрахунок ширини розкриття тріщин EN 1992
Стратиграфія – Відображення ґрунтів як твердих тіл, підрахунок їх обсягів
Стратиграфія  Геологічні карти та дані досліджень майданчиків Німеччини, Угорщини, Франції та Польщі
Стратиграфія  Таблиці – Покращені опції для роботи з таблицями вихідних протоколів
Усі програми – Класифікація ґрунтів по EAU 2012
Усі програми – Удосконалення та систематизація формату IFC
Кутова стіна, Армована стіна – Розрахунок ґрунтового клину перед стіною
Кущ паль – Загальний нахил паль
Армовані насипи – Новий каталог геосинтетики (CTM)
Усі програми – Оновлений стандарт для залізобетону – ACI 318-19
Гравітаційна стіна – Нова форма стіни згідно Texas DOT
Огородження котлованів Аналіз та Проект – Нові профілі шпунта (Vitkovice Steel)
Нагельне кріплення – Нова база даних сіток (Trumer Schutzbauten) Nailed Slope – Нова база даних сіток (Trumer Schutzbauten)

Dlubal долучається до підтримки українських інженерів.

Dlubal Software долучається до підтримки України у відбудові.

Компанія Dlubal  повною мірою підтримує прагнення України стати частиною цивілізованого світу і засуджує невмотивоване і дикунське вторгнення злочинної Росії.  Ми з болем споглядаємо на ті руйнування, що завдала  вашій країні машина російських терористичних військ. Ми віримо, що така горда та хоробра нація з гідністю пройде крізь вогонь війни, та здобуде справедливу перемогу над божевільним злочинцем.  Ми хочемо щоб інфраструктура України була якнайшвидше відновлена. Ми розуміємо, що тільки використання найсучасніших практик зможе повною мірою допомогти відбудувати зруйноване, і тому, надаємо  можливість безкоштовно користуватися програмними продуктами Dlubal для українських інженерів на період 6 місяців.  Подати заявку на отримання безкоштовної ліцензії  буде можливо до 31 серпня 2022 року.  Використання можливе тільки на території України і тільки українськими інженерами та підприємствами.

Для отримання безкоштовної ліцензії програмних продуктів Dlubal тривалістю 6 місяців – заповніть реєстраційну форму до 31 серпня 2022 року:

Реєстрація Dlubal free for Ukraine

Після реєстрації з Вами зв’яжеться наш співробітник для перевірки інформації та оформлення ліцензії.

Віримо в Перемогу! Віримо в Україну!