Digital Twins – рушійна сила цифрової трансформації

Цифрові двійники для управління інженерно-будівельними проектами та віртуальними активами за допомогою рішень CADMATIC.

Цифрові двійники новий рівень в інженерії та будівництві, крок на цю сходинку надає нової якості вашим проектам при зменшені рівня капітальних витрат. Використання цифрових двійників для експлуатації та обслуговування призводить до найвищого рівня продуктивності активів при забезпечені безпеки виробничих процесів із меншими експлуатаційними витратами.

Проекти стають дедалі складнішими через збільшення кількості зацікавлених сторін. Постійне прагнення до ультимативної якості, жорстких графіків і нижчих бюджетів контрастує з обмеженими ресурсами, доступними для управління проектами. EPC компанії повідомляють, що 80% проектів страждають від зайвих витрат та зриву графіків. Іншими словами, ці проекти стають проблемними.

Надзвичайно важливо, щоб рішення базувалися на достовірній і прозорій інформації, та гарантували досягнення цілей, пов’язаних зі збільшенням виробництва, покращенням безпеки та усуненням ризиків. Рішення CADMATIC мінімізують ручну обробку даних протягом усього життєвого циклу інвестиційного проекту.

Цифрові двійники для проектування, будівництва та експлуатації.

У наших цифрових рішеннях-двійниках інформація легко доступна та базується на якісних даних. Якість даних, послідовність і взаємозв’язок, а також максимальна автоматизація обробки даних є ключовими факторами для досягнення більшої ефективності, підвищення продуктивності та прибутковості.

Цифровий двійник вимагає програмної платформи на додаток до апаратних засобів зберігання даних. Він може зберігати та об’єднувати 3D-моделі в різних форматах CAD і ефективно інтегрувати дані з інших систем, таких як PDM, PLM, ERP і MES. Він надає користувачам доступ до всіх цих даних за допомогою новітньої передової технології візуалізації та шляхом отримання необхідних даних на першу вимогу.

Цифровий двійник створюється задовго до того, як буде створено фізичний актив.

В інвестиційному проекті цифровий двійник створюється задовго до того, як фізичний актив починає будуватись. Він закладається на етапі проектування, після чого удосконалюється та використовується на усіх етапах будівництва та експлуатації активу.

 

Під час будівництва цифровий двійник можна використовувати для перевірки можливостей та варіювання технологічних рішень, а також для моделювання та навчання експлуатаційного та обслуговуючого персоналу перед фактичним запуском установки, що виключає перехідні паузи. На етапі експлуатації цифровий двійник гарантує, що дані перевірки та технічного обслуговування можуть бути миттєво візуалізовано разом з іншими даними проекту на єдиному порталі доступу.

Цифровий двійник поєднує інформацію, що зберігається в різних системах: він представляє єдине джерело істини та запобігає накопиченню відокремленої інформації.

eShare – уникайте перевитрат бюджету за допомогою цифрового двійника – ефективно керуйте проектами.

Впровадження цифрового двійника не повинно бути надто складним і дорогим. Платформа CADMATIC eShare надає компаніям гнучкість для поступового впровадження цифрових двійників відповідно до їхніх потреб.

Це ланка між процесами проектування, будівництва та експлуатації. CADMATIC eShare ефективно інтегрує, візуалізує та ділиться інформацією про техніку, дизайн, конструкцію та експлуатацію на веб-порталі. В eShare інформаційна модель проектування використовується як комунікаційний інтерфейс між проектуванням та будівництвом, а пізніше між керівництвом та оперативним персоналом. Це дозволяє всім зацікавленим сторонам отримувати доступ і розуміти дані проекту та забезпечує правильне прийняття рішень.

eShare може використовувати насичені інформацією BIM-моделі з різних джерел і автоматично підключатися до інших систем, таких як управління проектами, послідовність будівництва, запаси матеріалів та технологічні запити.

eShare для проектів EPC.

eShare — це інтегроване міжплатформне рішення для візуалізації усіх даних проектування, тендерів і будівництва. Його можна використовувати для доступу до необхідних даних проекту, включаючи PDM/PLM, закупівлі, аналіз і відстеження будівництва або ERP. Завдяки інтеграції та візуалізації інформації ключові показники проекту можна відстежувати в режимі реального часу.

eShare для власників і операторів.

Share є ідеальною платформою для створення цифрового двійника промислових об’єктів – єдиного вікна для всіх пов’язаних з об’єктами даних. Інтегруйте 3D-модель, інженерні дані, 3D-дані, отримані з лазерного сканування, а також дані про експлуатацію та технічне обслуговування заводу. Знаходьте, візуалізуйте та діліться інформацією про проекти та активи на єдиному, незалежному та легкодоступному веб-порталі.

Comments for this post are closed.